Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Steliana Dąb
Główny adres email
Steliana.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

Od 1990 r. do 1995 r.: Liceum im. Wasiła Apriłowa, m. Gabrowo, Bułgaria, specjalność: Język bułgarski i literatura bułgarska (z nauką języka angielskiego);

Od 1995 r. do 2000 r.: Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), specjalność: Filologia Słowiańska (z językiem polskim), uzyskany tytuł: magister, kwalifikacja zawodowa: filolog, nauczyciel języka bułgarskiego i literatury bułgarskiej.

Przebieg pracy naukowej:

Od 10.2000 r. do 06.2004 r. i od 09.2010 r. do 09.2015 r.: Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki, zajmowane stanowisko: asystent

Od 10.2015 r.do 11.2019 r.: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, wykładowca

Od 11.2019 r.: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, starszy wykładowca.

Tłumacz języka bułgarskiego

Osiągnięcia naukowe

Kilka nagród w konkursach na przekład poezji polskiej zorganizowanych przez Związek Tłumaczy w Bułgarii i Instytut Polski w Sofii.

Zainteresowania naukowe
teoria przekładu, glottodydaktyka, literatura
Stanowiska
 • asystent Katedra Filologii Słowiańskiej

  Prowadzone zajęcia (ćwiczenia): praktyczna nauka języka bułgarskiego, przekład i analiza tekstów użytkowych, przekład i analiza tekstów biznesowych, Język bułgarski w turystyce i biznesie, tłumaczenia ustne.

  Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych.

  Członek Zespołu ds. promocji i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela