Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Klon
Główny adres email
Aleksandra.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku Stosunki Międzynarodowe (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ). Od 2009 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, pracuję jako adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ). W 2011 r. skończyłam studia podyplomowe z translacji (język włoski) na Wydziale Filologicznym UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Do głównych osiągnięć naukowych zaliczam:

 • 39 publikacji z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych;
 • 21 tłumaczeń tekstów naukowych;
 • indeks osób oraz indeks nazw geograficznych w pracy zbiorowej;
 • współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi we Włoszech i Kanadzie;
 • krajowe wyjazdy badawcze, w tym spotkania z przedstawicielami bałtyckich terminali kontenerowych.

Do głównych osiągnięć dydaktycznych zaliczam:

 • prowadzenie zajęć z 22 przedmiotów (w tym seminarium licencjackie) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na trzech wydziałach UŁ (Ekonomiczno-Socjologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Zarządzania) i czterech kierunkach;
 • autorstwo materiałów dydaktycznych;
 • udział w międzywydziałowym projekcie InfoGeoLog.
Zainteresowania naukowe

Publikacje z początków kariery naukowej dotyczyły głównie analizy rynków kapitałowych i wyceny pochodnych instrumentów finansowych. Moje obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na morskim i kolejowym transporcie kontenerowym i wykorzystaniu metod ilościowych w optymalizacji procesów logistycznych. Istotne miejsce zajmują też publikacje poświęcone różnego rodzaju analizom rynkowym, zwłaszcza analizie współczesnego rynku dystrybucji kinowej w Polsce. Wreszcie część publikacji to prace z historii społeczno-gospodarczej, z pogranicza historii i tematyki morskiej oraz biografie znanych postaci historycznych. Istotne miejsce zajmują ponadto wykonane prace translatorskie z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Operacyjnych

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i seminariów.
  • Przygotowywanie skryptów z zastosowania metod ilościowych w naukach ekonomicznych.
  • Przygotowywanie publikacji naukowych w obszarze aktualnych zainteresowań badawczych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela