Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr Monika Kaźmierczak – polonista, logopeda, trener emisji głosu, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu


Pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta od 1.10.2015 r. Wcześniej w latach 2004-2015 pracowała w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ, w 2007 r. obroniła doktorat napisany pod kierunkiem dr hab., prof. UŁ Teresy Świętosławskiej. Przez 19 lat była czynnym nauczycielem języka polskiego w łódzkich szkołach średnich (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny, opiekun Laureatów i Finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, opiekun Stypendystki Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej). Od 2019 r. jest członkiem jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.


Obecnie, jako logopeda, Pani Doktor prowadzi zajęcia na studiach licencjackich na kierunku logopedia z audiologią, studiach magisterskich na kierunku logopedia oraz na studiach podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną i rehabilitacja zaburzeń głosu. W ramach Laboratorium Logopedycznego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, udziela pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię. Pracuje też jako logopeda w jednym z łódzkich przedszkoli, prowadzi szkolenia oraz indywidualne konsultacje dla osób pracujących głosem i występujących publicznie (m.in. nauczycieli, dziennikarzy, aktorów). Pani Doktor ukończyła liczne kursy i szkolenia, brała udział w kilku grantach jako specjalista. Jej głos można usłyszeć w nagraniach do publikacji: „Otwarta Łódź. Skrypt do kursu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym” oraz „Otwarta Łódź. Skrypt do kursu języka polskiego jako obcego na poziomie B1”. Jako logopeda-ekspert wzięła też udział w audycji dla rodziców: „Wychowanie to wyzwanie” (Radio Łódź).


W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej dr Monika Kaźmierczak koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z profilaktyką i rehabilitacją zaburzeń głosu o różnej etiologii, na dyskursie zaburzonym. Od kilku lat zgłębia tajemnice mowy bezładnej, założyła i prowadzi na fb „Grupę G (jak GIEŁKOT)” – dla każdego, kto chce lepiej poznać giełkot/giełkot z jąkaniem/jąkanie z giełkotem: https://www.facebook.com/groups/172674225070364

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Zajęcia na studiach licencjackich na kierunku logopedia z audiologią, studiach magisterskich na kierunku logopedia oraz na studiach podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną i rehabilitacja zaburzeń głosu.

  Sekretarz redakcji czasopisma „Logopaedica Lodziensia”.

  Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL) oraz International Cluttering Association (ICA).

  Opiekun w Laboratorium Logopedycznym działającym przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

  Opiekun praktyk logopedycznych na kierunku logopedia z audiologią.

  Koordynator Systemu ECTS na kierunkach logopedia z audiologią i logopedia.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela