Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Sosna
Główny adres email
Łukasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań”. Odbył miesięczne staże badawcze w California State University, University of Nevada, Instytucie Ekonomii i Instytucie Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Wielokrotnie uczestniczył w stażach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ i CEEPUS. Współpracuje z Narodowym Centrum Nauki i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w roli eksperta oceniającego wnioski o finansowanie grantów badawczych.

Kierował grantem "Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej" (nr 2016/23/B/HS4/00334), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, który zakończył się w styczniu 2022 r..

Osiągnięcia naukowe

W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Od kwietnia 2020 roku do lipca 2021 roku dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Zasiada obecnie w:

 • Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023,
 • Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019–2022.
 • jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych.
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy oraz wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji; prognozowanie rynku pracy; wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.

W wolnym czasie oddaję się swoim pasjom – nurkowaniu rekreacyjnemu i bieganiu na „królewskim” dystansie maratonu.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Polityki Ekonomicznej

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela