Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aldona Topola
Główny adres email
Aldona.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia magisterskie w zakresie archeologii ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzowałam się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Prezesem Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Osiągnięcia naukowe

Archeologiczne badania grodów w miejscowościach Bodzanówek, Dobrzyń, Krukowo, Mchówek,Trzcianka, Zarzeczewo, Zgłowiączka; cmentarzysk w Płowcach, Zgłowiączce, Wandynowie, Lubominie, Dobrzyniu, Kładziewie i Szyndzieli; kościołów i klasztorów w Brześciu Kujawskim, Płowcach, Rypinie i Włocławku, Boćkach i Konopnicy; zamku w Mielniku nad Bugiem. Publikacje wyników tych badań.

Zainteresowania naukowe

Archeologia historyczna, wczesne średniowiecze: kultura materialna, rozwój rzemiosł, formy i struktury osadnictwa.

Hobby: literatura historyczna, podróże po ziemiach naszych wschodnich sąsiadów, zapomniane tradycje kulinarne.

Stanowiska
 • starszy wykładowca, doktor Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych,

  Praca w komisji uczelnianej i wydziałowej

  Uczestniczenie w badaniach naukowych

  Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązku opiekuna prac licencjackich

  Recenzowanie prac dyplomowych i magisterskich

  Sprawowanie opieki nad kołem naukowych studentów archeologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela