Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od 2016 r. jestem kierownikiem Katedry Informatyki na WZ UŁ oraz kierownikiem Zakładu Zarządzania IT i Rozwoju Usług IT;
 • W 2016 uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy ”Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię";
 • W 1997 roku otrzymałam tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu;
 • Odbyłam staże naukowe w: University of Maryland, USA, National Technical University of Athens, Greece, The Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC), Porto, Portugal;
 • Kończąc studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka rozpoczęłam pracę w Katedrze Informatyki;
 • Jestem absolwentką wspaniałej łódzkiej szkoły średniej z tradycjami - III LO.
Osiągnięcia naukowe
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Złota Odznaka UŁ,
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Nagroda zespołowa drugiego stopnia za cykl publikacji i badania zmianami na rynku energii zastosowaniami informatyki w energetyce, przyznana przez Rektora UŁ,
 • Nagroda drugiego stopnia rozprawę habilitacyjną przyznana przez Rektora UŁ.
Zainteresowania naukowe
 • Cyfryzacja w biznesie:
  • Rozwój systemów informatycznych (klasy ERP, CRM, SRM, ekosystemów i platform),
  • Obszary i stopień wykorzystania systemów i technologii informatycznych w organizacjach,
  • Wsparcie procesów biznesowych aplikacjami i rozwiązaniami IT,
  • Adaptacja nowych technologii,
  • Wpływ cyfryzacji na organizację (jej procesy, produkty, modele biznesowe),
Ten obszar zainteresowań powiązany jest z opieką na kierunkiem Cyfryzacja i Zarządzanie danymi w biznesie. Posiadam szeroką znajomość narzędzi i aplikacji oraz certyfikaty pozwalające na prowadzenie dydaktyki w obszarze wykorzystania rozwiązań wprowadzanych przez SAP.


 • Zarządzanie Usługami IT:
  • wykorzystanie standardów i dobrych praktyk w obszarze ITSM,
  • ewolucja standardów i dobrych praktyk ITSM,
  • współpraca biznes-IT.

Ten obszar zainteresowań powiązany jest z opieką na specjalnością Zarządzanie Zasobami IT na kierunku Zarządzanie biznesem. Posiadam certyfikaty (LEAN IT, ITIL Foundation, ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Operation, COBIT).

 • Zastosowanie rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej,
  • prosumcja energii i wykorzystanie programów DSM w gospodarstwach domowych,
  • usługi dodatkowe i komunikacja z odbiorcami energii,
  • działania na rzecz efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora MŚP,
  • cyfryzacja w sektorze energetycznym.

Ten obszar zainteresowań powiązany był z udziałem w krajowych i zagranicznych projektach naukowych wspieranych przez fundusze UE (projekty: EUDEEP, SYNERGY +, More Microgrids, SEESGEN-ICT).

Stanowiska
 • profesor uczelni, Kierownik Katedry Informatyki, Kierownik Zakładu Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych

  Reprezentuję Katedrę Informatyki w ramach UŁ i poza nim, kieruję jej działalnością i rozwojem, podejmuję decyzje związane z jej funkcjonowaniem, organizuję i nadzoruję pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników Katedry.

  Jako kierownik Zakładu Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych inicjuję i kieruję badania związane ze świadczeniem usług IT i wykorzystaniem IT w biznesie oraz nadzoruję specjalność studiów "Zarządzanie zasobami IT".

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela