Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jan Sosna
Główny adres email
Jan.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

-

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Kowalewski, D., Skrzyszewska, K., Kowalczyk, J. (2017): Zmienność wybranych cech jakościowych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na powierzchni testującej w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka. – Acta Agraria et Silvestrai Series Silvestris LV, 65–80.

Chmura, D.J., Matras, J., Barzdajn, W.,Buraczyk, W., Kowalkowski, W.,Kowalczyk, J. 2018. Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series. – Silvae Genetica 67, 26–33.

Kowalczyk J, Rzońca M. 2018. Plantacje nasienne drzew leśnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicalae. 16,3Ł 53-61

Kowalczyk, J.,Wojda, T. 2019. Wyniki 35-letniego doświadczenia proweniencyjnego z sosną zwyczajną z serii IUFRO 1982 na powierzchniach w Wyszkowie i Sękocinie. Sylwan, 163(07).

Zainteresowania naukowe

Moja działalność naukowa jest związana z hodowlą selekcyjną drzew leśnych. Interesuję się tematyką doświadczeń proweniencyjnych i rodowych, plantacjami nasiennymi i ochroną leśnych zasobów genowych. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach inżynierskich realizowanych przez studentów pod moim kierunkiem

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Nauk Leśnych

  Prowadzę przedmiot “Selekcja nasiennictwo i szkółkarstwo” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych leśnictwo pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela