Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grzegorz Topola
Główny adres email
Grzegorz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Anglista, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów (od roku 2014).Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Grzegorz Zinkiewicz prowadzi w Katedrze zajęcia w języku polskim i angielskim. Zajęcia i kursy odpowiadają jego zainteresowaniom, do których należy między innymi teatr, literatura, kultura i sztuka

Osiągnięcia naukowe

Nagrody:

2018 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze (nagroda indywidualna II stopnia)

Granty:

- Kwiecień-sierpień 2002: stypendium naukowe w ramach programu Erasmus/Socrates, University of Glamorgan, Wielka Brytania

- Maj 2011: grant naukowy na projekt badawczy „William Morris: Between Art and Politics” w ramach 40 konkursu o wnioskowanie projektów badawczych, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NN116 462940)

Najważniejsze publikacje (od roku 2018):

Monografie:

William Morris’ Position Between Art and Politics, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Tłumaczenia:

Dixon, Thomas, Science and Religion. A Very Short Introduction [Nauka i religia, seria „Krótkie wprowadzenie], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Artykuły (2019-2021):

“Brytyjski socjalizm końca XIX wieku a kwestia Imperium: John Ruskin i William Morris”, w: Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne, (red.) Krystyna Kujawińska Courtney i Zbigniew Bednarek, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, str. 97-110.

"Affective Approach to Selected Ingmar Bergman Films", International Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 14, no. 8, 2020, str. 99-104.

Redakcja I współredakcja:

Shakespeare and His Infinite Variety, z Krystyną Kujawińska Courtney, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century, współredakcja z Krystyną Kujawińską Courtney, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

What’s New in the New Europe (publikacja poświęconej Międzynarodowej Konferencji ISSEI), sekcja „Filozofia” i wstęp do tej sekcji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Redaktor gościnny w wydawnictwie Cambridge Scholars Publishing, gdzie przygotowuje dwa tomy zbiorowe poświęcone utopii i dystopii oraz szeroko pojętej sprawiedliwości w ramach zbioru esejów Utopian and Dystopian Worlds (planowana data wydania 2022).

Wybrane konferencje (od roku 2015):

-Konferencja Wolność kultury – kultura wolności (Łódź, 3-4. 10. 2015).

Referat: “Freedom Ltd. – Articulations of Freedom in the Lyrics of Polish Alternative Rock Bands of 1980s.”

 • -Międzynarodowa konferencja ISSEI: What’s New in the New Europe (Łódź, 11-15. 07. 2016).

Referat: “Two Levels of Identity: Drama and Theatre in Relation to the Question of Identity.”

 • -Konferencja/spotkanie: Ecotopias: Imagining Ecological Futures (Londyn 2019)

Przedstawił wyniki badań panelu “Imagining personal utopian spaces.”

Inne:

Wystawił dwie sztuki teatralne, w tym jedną na Uniwersytecie Łódzkim wraz z studentami kierunku International Communication i studentami przebywającymi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w ramach programu Erasmus (Through the Dreams: From London to Istanbul, Łódź, 2016)

Zainteresowania naukowe

Teatr, film, literatura, literaturoznawstwo, sztuka współczesna (głównie sztuki wizualne), sztuki performatywne, kultura popularna. Obecnie dr Zinkiewicz zajmuje się w szczególności perforamtywnymi aspektami utopii i dystopii oraz teorią afektu w odniesieniu do kina i sztuk wizualnych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  Nr orcid 0000-0002-7378-9327

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela