Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Brzoza
Główny adres email
Łukasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Italianistyki

  Pracownik naukowo-dydaktyczny.

  Badania w dyscyplinie językoznawstwo, w obszarze traduktologii, przekładu specjalistycznego, juryslingwistyki, dyskursu politycznego, socjolingwistyki oraz leksykografii.

  Prowadzone zajęcia: techniki translatorskie, warsztaty przekładu specjalistycznego (prawo, biznes i handel, ideologia i działalność społeczna), przekład języka naukowego, narzędzia elektroniczne w tłumaczeniach, tłumaczenie z języka B na C i vice versa, wykład monograficzny przekładoznawczy, praktyczna nauka języka włoskiego (różne moduły), seminaria licencjackie i magisterskie.

  Koordynator specjalności translatorskiej na kierunku filologia włoska, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UŁ (kadencja 2020-2024).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela