Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Sosna
Główny adres email
Katarzyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2001r. uzyskałam tytuł magistra psychologii na WNoW UŁ. W latach 2004-15 pracowałam jako asystent a następnie adiunkt na UM w Łodzi, gdzie w 2009r. obroniłam rozprawę doktorską. Od 10.2015 r. pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ. Opublikowałam ponad 40 artykułów i rozdziałów w monografiach. Brałam czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz ukończyłam specjalizację w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyłam Studia podyplomowe „Podstawy psychoterapii” i „Szczegółowe problemy psychoterapii” w Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie. Od 2002r. pracuję także z pacjentami w poradniach i w ramach praktyki prywatnej.
orcid.org/0000-0002-3564-2818 ResearcherID: A-8369-2015
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Now...Osiągnięcia naukowe

Nagroda za osiągnięcia naukowo-badawcze z tytułu osiągnięcia najwyższej liczby punktów na liście A MNiSzW w grupie pomocniczych pracowników nauki w ocenie parametrycznej WNoW za lata 2013-16.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ:
2004 – biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy SO w Łodzi; 2014 – członek Zespołu Specjalistów DiLO przy PCM; 2015 – opiekun SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii; 2016-2020 członek Rady Instytutu Psychologii; 2016-2021 członek Zarządu OZZP; Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na r. aka. 2017/2018; 2020 – członek Rady WNoW UŁ; 2021 – członek Rady Naukowej czasopisma Postępy Psychiatrii i Neurologii / Advances in Psychiatry and Neurology; Recenzent czasopism: Journal of Affective Disorders, Psychiatry Research, Progress in Health Sciences, Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, Alcoholism and Drug Addiction, Psychiatria Danubina, Chronobiology International.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • Psychologiczne aspekty uzależnień chemicznych i behawioralnych.
 • Chronopsychologia
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych i somatycznych
 • Psychologiczne aspekty relacji psycholog pacjent z chorobą somatyczną
 • Opiniowanie sądowe w przedmiocie uzależnień.
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii

  Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu:
  Wykłady i ćwiczenia: Neuropsychologia Procesów Poznawczych
  Kurs specjalizacyjny: Neuropsychologia kliniczna diagnoza i terapia
  Seminarium magisterskie  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela