Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Topola
Główny adres email
Michał.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Michał Kobierecki, urodzony 3 grudnia 1985 roku w Łodzi. Stopień doktora uzyskał w 2013 roku na podstawie dysertacji pt. Rywalizacja sportowa jako forma konfrontacji politycznej w okresie zimnej wojny. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o książkę pt. Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych.

Osiągnięcia naukowe

- Kierownik w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA pt. Konsensualna i wizerunkowa rola sportu w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych. Okres realizacji: 2016-2019.

- Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – przyznane w 2018 roku na okres 3 lat.

- Autor wysokopunktowanych publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

- Autor kilku monografii, spośród których najnowsza to Sports diplomacy. Sports in the Diplomatic Activities of States and Non-State Actors wydana w Lanham (USA) w 2020 roku nakładem wydawnictwa Lexington Books/Rowman & Littlefield.

Zainteresowania naukowe

Do głównych zainteresowań naukowych należą kwestie interakcji pomiędzy sportem i polityką (szczególnie w ujęciu międzynarodowym), dyplomacja sportowa i dyplomacja publiczna, polityczne i dyplomatyczne znaczenie lotnictwa cywilnego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

  Do obowiązków profesora uczelni należy prowadzenie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz prowadzenie badań naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela