Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 04.2021 - Skills-Arena, trener;
 • od 05.2019 – UŁ, Wydział Zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • 06.2019 - 12.2020 - Lorens Transport i Spedycja, Specjalista ds. Administracji i Zarządzania;
 • 04.2019 - UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalizacja - zarządzanie zasobami ludzkimi; Tytuł pracy doktorskiej: "Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami";
 • 10.2014 - 04.2019 - UŁ, Wydział Zarządzania, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • 07.2014 - 10.2015 – UŁ, Wydział Zarządzania, samodzielny referent w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Rekrutacji i Monitorowania Karier;
 • 10.2013 - 05.2014 – UŁ, Wydział Zarządzania, stażystka w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Promocji i Kontaktów z Biznesem.
Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje

 • Patrycja Mizera-Pęczek, Anna Krasnova, Codzienność zawodowa instamatek w okresie pandemii, „HORYZONTY WYCHOWANIA” (1643-9171), 2021, vol. 20, nr 55, s. 49-59 [DOI] [URL].
 • Anna Krasnova, Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami (978-8-3822-0522-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 [URL].
 • Anna Krasnova, Wymagania kompetencyjne wobec pracowników ds. HR wykonujących pracę zdalnie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1898-6447), 2021, nr 2(992), s. 91-101 [DOI] [URL].
 • Anna Krasnova, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec byłych pracodawców, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 1/2, s. 189-201 [URL].
 • Anna Krasnova, Oczekiwania wobec kandydatów a zakres obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2019, nr 1 (51), s. 221-231 [DOI] [URL].
 • Anna Krasnova, Pracownicy-bumerangi na polskim rynku pracy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 6/3, s. 91-1014.
 • Anna Krasnova, Utrzymywanie relacji z byłym pracodawcą w opinii byłych pracowników, [w:] I. Stańczyk, S. Twaróg (red.), Człowiek w organizacji (978-8-3233-4469-8), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2018, s. 153-164.
 • Anna Krasnova, Decruitment process in selected companies of Lodz Province in the opinion of human resources specialists, „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” , 2018, vol. 5, nr 4, s. 7-20 [DOI] [URL].
 • Anna Krasnova, Rozmowa derekrutacyjna - cele i przebieg, „Marketing i Zarządzanie” (2450-775X), 2018, nr 1 (51), s. 215-223 [DOI].
 • Anna Krasnova, Wniesznij wid sotrudnika kak determinanta derekrutinga (Appearance of the Employee as a Determinant of the Decruitment Process), [w:] (red.), Proceedings of Scientific Papers 15th International Scientific Conference "HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT" (978-8-0554-1446-1), Wydawnictwo University of Žilina, Žilina 2018, s. 37-45 [URL].
 • Anna Krasnova, Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie derekrutacji, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 511, s. 123-132 [DOI] [URL].
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2017, s. 28-39
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KARTPRINT, Bratysława 2017, s. 20-32
 • Anna Krasnova, Kompetencii sotrudnikow, otwetstwennych za proces rastorżenija trudowogo dogowora, po mneniju molodych rabotnikow – rezultaty issledowanija (Competences of coworkers responsible for decruitment, viewed from the perspective of young employees – survey results), [w:] (red.), Proceedings of Scientific Papers 14th International Scientific Conference HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT, Wydawnictwo Institute for Public Administration Prague, Praga 2017, s. 68-78
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2017, nr. 48/2, s. 185-195
 • Anna Krasnova, Derekrutacja a budowanie marki pracodawcy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr. 430, s. 185-194
 • Anna Krasnova, Employee Experience Management как метод управления процессом реструктуризации персонала, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Żilinie, Szczecin 2016, s. 131-138

Współpraca międzynarodowa

 • Od 2016 - Członek International Academic Network HPD CEEUS (Human Potential Development in Central and Eastern European Union States)
 • 04.2019 - Gość honorowy, ekspert, członek jury Międzynarodowego Konkursu Prac Naukowych Młodzieży "Innowacyjna Eurazja", X Eurazyjskie Młodzieżowe Forum Gospodarcze, Rosja, Jekaterynburg, Uralski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny.

Projekty badawcze

 • od 2020 - „Pracomama”, projekt realizowany w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ;
 • 2017 - "Relacje z byłym pracodawcą w opinii pracowników biorących udział w procesie derekrutacji", projekt realizowany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 • 2016 - "Proces derekrutacji w organizacjach regionu łódzkiego", projekt realizowany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Zainteresowania naukowe

Z pochodzenia jestem Rosjanką, która urodziła się i wychowała w wielonarodowym Kazachstanie. Obcowanie z przedstawicielami ponad 130 narodowości ukształtowało mnie jako osobę tolerancyjną o szeroko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych oraz zapoczątkowało zainteresowanie tematyką zarządzania ludźmi.

Uwielbiam gotować bez przepisów (najlepiej w rytm ulubionej muzyki), interesuję się organizacją i przeprowadzeniem tematycznych imprez okolicznościowych i eventów służbowych.

Staram się łączyć pracę naukowo-dydaktyczną ze współpracą z organizacjami biznesowymi. Uważam, że rozwój stanowi podstawę naszego życia, jednak, aby osiągnąć sukces, powinien on być celowy, gdyż z kiełek dyni bakłażan nie urośnie (japońskie przysłowie).

Zawodowo interesuję się:

 • Nowoczesnymi formami rekrutacji i selekcji pracowników
 • Budowaniem marki pracodawcy
 • Turystyką biznesową
 • Derekrutacją
 • Kreowaniem kariery w dziedzinie HR
Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie badań naukowych
  • Rozpowszechnianie wyników badań poprzez opracowanie raportów z badań i publikacji naukowych, aktywny udział w wydarzeniach naukowych
  • Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I oraz II stopnia, studiach podyplomowych
  • Realizacja działań promujących Uczelnię w zakresie zajmowanego stanowiska - m.in. organizacja i prowadzenie zajęć dla licealistów i gimnazjalistów („Klasa Patronacka”, UZO, "Akademia Młodego Ekonomisty"), spotkań ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, imprez w ramach Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki itp.
  • Organizacja konferencji i wydarzeń naukowych (m.in.: Zjazd Katedr ZZL 2017, Human Potential Development 2019)
  • Administrowanie stroną internetową Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela