Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agata Maria Klon
Główny adres email
Agata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr Agata Matuszewska-Kubicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii doradztwa zawodowego i organizacji, trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalistka ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, marki pracodawcy, kompetencji na rynku pracy. Brała udział w realizacji kilku projektów naukowych, w tym finansowanych ze środków NCN. Obecnie koordynuje projekt badawczy „Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych” w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Grant dla młodych badaczy) na Uniwersytecie Łódzkim.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Posiada także doświadczenie w realizacji coachingu kariery, a także w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju, programów i narzędzi szkoleniowych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kompetencje na rynku pracy,
 • zmiany na rynku pracy,
 • psychologia pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • marka pracodawcy,
 • kariera zawodowa.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  • realizacja badań naukowych z obszaru rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. kompetencje przyszłości, zmiany na rynku pracy, marka pracodawcy)
  • udział i koordynowanie projektów naukowo-badawczych
  • upowszechnianie wyników badań w postaci artykułów i publikacji naukowych
  • udział w konferencjach naukowych
  • przygotowywanie i realizacja zajęć dydaktycznych z obszaru m.in. kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy
  • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • specjalistka ds. przedsiębiorczości Biuro Karier

  • prowadzenie indywidualnego doradztwa ds. przedsiębiorczości dla studentów/-tek UŁ
  • projektowanie i realizacja szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
  • wsparcie w zakresie tworzenia modelu biznesowego i biznes planu
  • informowanie o instytucjach otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla planowanej działalności gospodarczej
  • projektowanie i realizacja szkoleń z obszaru kompetencji miękkich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela