Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Brzoza
Główny adres email
Małgorzata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  1. czynności administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem Katedry Systemów Inteligentnych

  2. prowadzenie ewidencji w księgach inwentarzowych i kontrola stanu majątku Katedry

  3. przygotowywanie obsady zajęć w poszczególnych semestrach

  4. aktualizacja obsady zajęć w danym roku akademickim

  5. przygotowanie kart obciążeń pracowników dydaktycznych i wysyłanie do sprawdzenia w Katedrach

  6. rozliczanie czasu pracy nauczycieli akademickich WFiIS (KIOD)

  7. sprawdzanie kart, podpisów i rozliczanie z Działem Płac

  8. uzupełnianie danych w systemie USOS (nieobecności, dyżury, odrabianie zajęć pracowników)

  9. wpisywanie w systemie USOS koordynatorów i prowadzących do przedmiotów

  10. przygotowywanie listy przedmiotów opcjonalnych na semestry

  11. podanie obsady zajęć na innych wydziałach

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela