Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Topola
Główny adres email
Łukasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prawnik i kanonista. Profesor uczelni w Katedrze Prawa Rzymskiego UŁ. Prodziekan WPiA UŁ ds. nauki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ (2010) i Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW (2016). W roku 2015 obronił na WPiA UŁ rozprawę doktorską pt. Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009 (wydaną w postaci monografii przez Wydawnictwo UŁ w 2016 r.). W lutym 2020 r., na podstawie monografii Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczania, studia, nauka (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019) oraz pozostałego dorobku naukowego, uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie uchwały Komisji UŁ ds stopni naukowych w dyscyplinie prawo.

W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim (1) wpływem prawa rzymskiego na prawo angielskie, (2) historią prawa angielskiego oraz (3) wpływem prawa rzymskiego na rozwój średniowiecznego prawa kanonicznego. W zakresie jego zainteresowań naukowych mieszczą się także dzieje nauczania prawa oraz zawodów prawniczych, jak również historia prawa amerykańskiego.

Wielokrotnie prowadził badania na brytyjskich uczelniach, w tym University of Cambridge, University of Oxford oraz University College London. Jest autorem bądź współautorem około sześćdziesięciu prac o charakterze naukowym (w tym książek, rozdziałów w monografiach, artykułów i recenzji).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: historia prawa angielskiego, historia prawa amerykańskiego, średniowieczne prawo kanoniczne, recepcja prawa rzymskiego, historia zawodów prawniczych i edukacji prawniczej.

Zainteresowania prywatne: historia i kultura Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych, podróże.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Prawa Rzymskiego

  1) Profesor uczelnii

  2) Prodziekan WPiA UŁ ds. nauki

  3) Członek zespołu ds. strategii UŁ

  4) Prowadzone badania obejmują zagadnienia z historii prawa angielskiego, historii prawa amerykańskiego, recepcji prawa rzymskiego oraz historii edukacji prawniczej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela