Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Dąb
Główny adres email
Michał.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Magister stosunków międzynarodowych, specjalność: nauki polityczne (2008), magister matematyki, specjalność: matematyka teoretyczna (2018), doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: logika filozoficzna (2013). Na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/4 etatu zatrudniony od października 2014 roku, zaś w pełnym wymiarze - od października 2015 r.

Obecnie przebywam na urlopie bezpłatnym związanym z zatrudnieniem na stanowisku badawczym na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Oksfordzkiego (kontrakt czasowy do czerwca 2023 r.).


Osiągnięcia naukowe

Jestem laureatem Stypendium Ministra dla Najlepszych Studentów (2009) oraz Stypendium Ministra dla Najlepszych Doktorantów (2013).

Kierowałem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki Projektem "Systemy dedukcyjne i problem rozstrzygalności dla logik hybrydowych".

Byłem lub jestem wykonawcą w czterech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Od czerwca 2020 r. jestem zatrudniony jako senior research associate na Wydziale Informatyki (Department of Computer Science) Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Byłem promotorem pomocniczym obronionej z wyróżnieniem w lutym 2021 r. rozprawy doktorskiej "Sub-propositional Fragments of Halpern-Shoham Logic: Between Expressiveness and Complexity" dr. Przemysława Wałęgi (Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Oksfordzki).

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy badawczej zajmuję się szeroko rozumianą logiką matematyczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem logik modalnych i nieklasycznych, złożonością obliczeniową, reprezentacją wiedzy i rozumowań, metodologią nauk.

Zainteresowania pozazawodowe obejmują muzykę klasyczną i jazzową, literaturę piękną i gatunkową, piłkę siatkową w wydaniu zawodniczym i kibicowskim.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Logiki i Metodologii Nauk

  1. Wykonywanie prac badawczych w obszarze związanym z profilem naukowym Katedry (logika, metodologia nauk, teoretyczne podstawy informatyki).

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z profilem dydaktycznym Katedry (logika, teoria argumentacji, metodologia nauk, filozofia polityki)

  3. Pełnienie obowiązków zastępcy redaktora naczelnego czasopisma "Bulletin of the Section of Logic". Obsługa i administrowanie internetową platformą edytorską czasopisma.

  4. Sprawowanie funkcji wykonawcy w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie "Sekwentowe i tablicowe systemy dedukcyjne dla logik nieklasycznych", realizowanym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym i kierowanym przez prof. Andrzeja Indrzejczaka.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela