Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymałam w 2015 r. na podstawie rozprawy doktorskiej "Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy w świetle prawa polskiego". Rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału, a za monografię "Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy", Wyd. UŁ, Łódź 2016 r. otrzymałam Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyłam aplikację radcowską w OIRP w Łodzi i w 2013 r. zdałam egzamin radcowski

Od grudnia 2016 jestem zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

ORCID: 0000-0001-9967-6796

Jestem członkiem Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

  Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych.
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.


  Obowiązki badawcze obejmują w szczególności:

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje.
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.


  Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności:

  • Organizowanie konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej.
  • Wspieranie działania Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela