Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Maria Sosna
Główny adres email
Marek.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Faculty e-learning coordinator

BIO

Research Assistant, Department of Translation Studies and Language Pedagogy. Research interests: e-learning, m-learning, CALL, pedagogical lexicography

Scholarship and training

2013/14 Université Savoie-Mont Blanc

OTHER

2018 – present – member of the project team – Masters of Didactics

2018 – present – member of the project team – Teacher training project (Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim)

2018 – present – member of the project team – LLOM (Language Learning Online in the Age of Mobility)

2018 – present – member of the Committee on Excellence in Teaching (Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki)

2018 – present — Faculty e-learning coordinator

2015 – 2018 – secretary – Research in Language (academic journal)

2013 – present – member of PELCRA (Polish & English Language Corpora for Research & Applications)

2012 – 2013 – president of PLOT (the PsychoLinguistic Open Team)


Asystent w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Anglistyki UŁ. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół e- oraz m-learningu w nauczaniu języków obcych, CALL oraz leksykografii pedagogicznej.

Staże naukowe i dydaktyczne w uczelniach zagranicznych (opcjonalne)

2013/14 Studia w Université Savoie-Mont Blanc

INNE

od 2018 – udział w projekcie Mistrzowie Dydaktyki

od 2018 – udział w projekcie Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim

od 2018 – udział w projekcie LLOM (Learning Languages Online in the Age of Mobility)

od 2018 – członek Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki

od 2018 — wydziałowy koordynator ds. e-learningu

od 2015/2018 — sekretarz w czasopiśmie naukowym Research in Language

od 2013 — członek grupy PELCRA (Polish & English Language Corpora for Research & Applications)

2012/2013 — przewodniczący koła naukowego PLOT (the PsychoLinguistic Open Team)

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • asystent Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

  • Wydziałowy Koordynator ds. e-learningu
  • Członek Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki
  • Członek grupy PELCRA (Polish and English Language Corpora for Research and Applications) http://pelcra.pl/new/

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela