Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Klon
Główny adres email
Dorota.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem naukowcem z 40-letnim stażem zawodowym. Umiejętności akademickie i badawcze zdobywałam na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Instytucie Ekonometrii i Statystyki.

Ostatnie 25 lat, jako profesor i profesor zwyczajny, poświęciłam badaniom naukowym i dydaktyce w zakresie statystyki, ekonometrii, finansów i przedsiębiorczości - początkowo w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej, następnie w Katedrze Ekonometrii i Statystyki SGGW, a do chwili obecnej w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego.


Dwukrotnie byłam stypendystką Fulbrighta w USA: w Princeton - pod kierunkiem prof. G. Chowa oraz w Filadelfii (UPenn) - na zaproszenie prof. L. R. Kleina, laureata Nagrody Nobla. Wykładałam na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Trzykrotnie, w latach 2015, 2018 i 2019, odwiedziłam uniwersytety w Chinach - Shanghai Lixin University of Accounting and Finance SLU (Shanghai) oraz Shandong University of Finance and Economics SDUFE (Jinan) - z kursami dla studentów wszystkich trzech poziomów zaawansowania. Z zaproszonymi wykładowcami odwiedziłam uniwersytety w Albanii, Belgii, Chinach, Niemczech, Iranie, Czarnogórze, Republice Południowej Afryki i USA.


Jestem członkiem Rady Redakcyjnej ośmiu międzynarodowych czasopism naukowych, członkiem czterech międzynarodowych towarzystw naukowych, członkiem komitetów naukowych i programowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Wypromowałam dziesięciu doktorów nauk oraz byłam promotorem ponad 150 prac dyplomowych.


Jestem autorką lub współautorką 13 monografii, 17 podręczników, ponad 265 recenzowanych artykułów i rozdziałów (w tym w czasopismach z list ISI/WoS/Scopus), ponad 200 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych w Polsce i za granicą oraz redaktorem naukowym 4 monografii i 2 materiałów konferencyjnych. Uczestniczyłam w 21 grantach badawczych finansowanych przez Rząd Polski i UE - w 13 projektach jako główny wykonawca i kierownik projektu, w pozostałych jako główny wykonawca.


ORCID iD 0000-0001-9538-9589

Pełny życiorys i bibliografia znajdują się w zasobach OPI NAUKA POLSKA https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=121... ID:12159

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor zwyczajny Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

  Pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela