Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Sosna
Główny adres email
Michał.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

  Główne zadania:

  Nadzór nad pracami realizowanymi Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

  Prowadzenie badań naukowych w obszarze biochemii i biologii molekularnej

  Prowadzenie prac badawczych z zakresu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych/nuklearnych (CBRN)

  Koordynowanie realizacją międzynarodowych projektów badawczych nakierowanych na zwiększanie bezpieczeństwa wewnętrznego, głównie w zakresie CBRN

  Realizacja zadań B+R nakierowanych głównie na bezpieczeństwo i obronność kraju

  Opieka nad pracami doktorskimi realizowany w jednostce

  Przygotowywanie wniosków grantowych do NCBiR oraz KE

  Przygotowywanie publikacji naukowych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • ekspert Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela