Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Sosna
Główny adres email
Paulina.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

- Absolwentka filologii polskiej (2010 rok) oraz Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ (2014 rok).

- Autorka dysertacji doktorskiej pt. Rodzaje rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej obronionej w 2015 roku.

Osiągnięcia naukowe

- Przygotowałam niemal 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i monografiach, byłam redaktorem monografii zbiorowej i dwóch numerów punktowanego czasopisma.

- Uczestniczyłam w około 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych, współorganizowałam także kilka z nich.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe odnoszą się do szeroko pojętego medium audialnego. Skupiają się wokół takich pól jak: rozrywka w radiu, reportaż radiowy, multimodalność radia, nowomedialne oblicza radia (szczególnie aplikacje mobilne rozgłośni oraz społeczności tworzone przez nadawców w sieci), wizualizacja dźwiękowa, ekologia dźwięku czy soundscape.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

  - Praca naukowa nad zagadnieniami związanymi z radiem i szeroko pojętą audialnością.

  - Opieka nad Studencko-Doktoranckim Dziennikarskim Kołem Naukowym UŁ.

  - Prowadzenie zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna m.in. warsztaty radiowe, gatunki radiowe, wizualizacja dźwiękowa, rozrywka w mediach.

  - Koordynowanie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kwestii związanych z jakością kształcenia.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela