Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Brzoza
Główny adres email
Marzena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem lekarzem, specjalistą w dziedzinie otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii. Jestem pracownikiem badawczo dydaktycznym w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ jak również w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii UM.

W Uniwersytecie Łódzkim prowadzę dydaktykę w zakresie moich specjalności.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Praca naukowa związana jest z działalnością medyczną, skupiona jest przede wszystkim w obszarze szumów usznych.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Prowadzę dydaktykę w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu słuchu, głosu i mowy, diagnostyki audiologicznej i foniatrycznej, jak również rehabilitacji głosu, słuchu i mowy. Zajęcia prowadzę na studiach licencjackich i podyplomowych.

  Proszę o kontakt drogą mailową: marzena.mielczarek@umed.lodz.pl

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela