Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Dąb
Główny adres email
Paulina.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Neurobiologii

  1. Zakres działań w obszarze obowiązków badawczych:

  - Kierowanie projektem badawczym pt.: „Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera” w ramach konkursu Sonata, finansowanego przez NCN.

  - Prace badawcze i rozwojowe na rzecz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w dziedzinie neuroscience we współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

  2. Zakres działań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  - Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów biologii i psychologii.

  - Promotorstwo i opieka nad pracami dyplomowymi (licencjackimi i magisterskimi).

  - Udział w programie "Zdolny uczeń - świetny student" w charakterze mentora.

  3. Zakres działań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  - udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Noc Biologów, Instytut Kreatywnej Biologii).


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela