Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jerzy Maria Brzoza
Główny adres email
Jerzy.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Główną dziedziną mojej pracy badawczej jest językoznawstwo porównawcze. Zarówno moja rozprawa doktorska, jak i projekt podoktorski finansowany przez NCN (program FUGA 5, 2016/20/S/HS2/00285) skupiały się na porównawczej analizie konkretnych zjawisk składniowych w wybranych językach.


Krąg moich zainteresowań naukowych obejmuje także językoznawstwo historyczne, kognitywne, terminologię językoznawczą, zastosowanie nowoczesnych metod w badaniach językoznawczych oraz psycholingwistykę.


Moje doświadczenie związane z nauczaniem języka angielskiego jako obcego obejmuje autorstwo materiałów dydaktycznych i diagnostycznych dla szkół, nauczanie języka specjalistycznego na poziomie uniwersyteckim oraz nauczanie przedmiotów praktycznych na filologii angielskiej.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

  Zajęcia ze studentami: gramatyka praktyczna języka angielskiego, przedmioty językoznawcze.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela