Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Sosna
Główny adres email
Łukasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od 2016: adiunkt w Instytucie Romanistyki UŁ.

2013: uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na Sorbonie (Université Paris-Sorbonne) oraz na Uniwersytecie Łódzkim, rozprawa doktorska L’Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil pod kierunkiem prof. Michela Delona i prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka.

2009-2013: studia w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ. Praca magisterska Correspondance de la Reine Marie-Antoinette : étude historique et littéraire pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Konstantego Pietrzaka.

Członek Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE), międzynarodowej grupy badawczej MEMITÀ („Memory, Identity, Integration to dentify Analysis Models in Media Communication”), Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, la Société des études romantiques et dix-neuviémistes (la SERD), Society of Dix-Neuviémistes (SDN) i Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada".


Osiągnięcia naukowe

2021: Fulbright Senior Award.

2019: pobyt badawczy (fellowship) na Uniwersytecie Yale (The Kosciuszko Foundation Fellowship).

2019: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

2018: uzyskanie grantu MINIATURA 1–konkurs Narodowego Centrum Nauki, projekt: „Powieść francuska epoki rewolucyjnej, czyli literatura zapomniana -na przykładzie utworu Victor, ou l’Enfant de la forêt François-Guillaume’a Ducray-Duminila” (kierownik projektu).

2018: współorganizator i kierownik międzynarodowej konferencji naukowej « Populismo y propaganda: entre el pasado y el presente ».

Od 2014: redaktor naczelny naukowego czasopisma e-Scripta Romanica.

2012: the Kosciuszko Foundation Grant (University of Notre Dame, USA).

Zainteresowania naukowe

Powieść francuska przełomu XVIII i XIX w., powieść gotycka, roman noir, literatura rewolucyjna, sentymentalizm, francuska literatura wczesnego romantyzmu, slang (argot) w literaturze.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu historii literatury francuskiej i hiszpańskiej, kultury Hiszpanii, Praktycznej Nauki Języka Francuskiego i Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego.

  Działalność naukowa w ramach dyscypliny literaturoznawczej.

  Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Romanistyki UŁ do spraw Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (od 2016 r.).

  Członek Kolegium Elektorów UŁ, Rady Wydziału Filologicznego i Rady Instytutu Romanistyki UŁ (od 2020 r.).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela