Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Klon
Główny adres email
Katarzyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, obowiązki organizacyjne.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Biologia, ekologia i ochrona samotnych i społecznych żądłówek (Aculeata, Hymenoptera)

- badania faunistyczne żądłówek w różnych typach siedlisk; ochrona żądłówek – gatunki rzadkie, zagrożone, chronione, nowe dla Polski

- badania ekologiczne – preferencje siedliskowe; zmiany zespołów żądłówek z różnych rodzin w stosunku do zróżnicowanych i zmieniających się cech siedliskowych


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ ds. kształcenia nauczycielskiego i współpracy ze szkołami

  Koordynator specjalności nauczycielskiej na Wydziale BiOŚ

  Koordynator Bloku Pedagogicznego na Wydziale BiOŚ

  Koordynator Zadania 1. Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na specjalności nauczycielskiej na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - studia I st., w ramach wdrożeniowego Projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim

  Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału BiOŚ

  Członek Komisji dydaktycznej ds. kierunku biologia  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela