Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Topola
Główny adres email
Wojciech.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2020 r. - członek Rady Wydziału Zarządzania
 • od 2015 r. – opiekun kierunkowy studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania UŁ, a także członek komisji mieszkaniowej (Komisja Rektorska UŁ)
 • od 2010.10.01 – UŁ, Wydział Zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • 2006 – 2009 – Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rekreacji
 • 2006 – 2008 – OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, Dziekan Filii w Łodzi
 • 2006 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (na podstawie rozprawy Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń na przykładzie wybranych przedsiębiorstw regionu łódzkiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej)
 • 2002 – referent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (obsługa sekretariatu)
 • 1999 – UŁ Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, uzyskanie tytułu magistra
 • 1995-1999 – własna działalność gospodarcza
Osiągnięcia naukowe
 • zespołowa nagroda Rektora UŁ za działalność dydaktyczno – organizacyjną, październik 2007 rok
 • zespołowa nagroda Rektora UŁ za książkę "Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi", wrzesień 2006 rok
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie efektywnością pracownika i zespołu
 • zintegrowane zarządzanie
 • systemy wynagradzania
 • lean management
 • zarządzanie w chmurze
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych
  • Terminowe sporządzanie dokumentacji toku studiów
  • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi semestralnymi studentów
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
  • Konsultacje ze studentami
  • Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych
  • Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

  W obszarze obowiązków badawczych:

  • Prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych

  W obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
  • Praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
  • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni
  • Pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych - opiekun kierunkowy studenckich praktyk zawodowych
  • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki, np. organizowanie konferencji

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela