Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Topola
Główny adres email
Dorota.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiebiorstwa od roku 2008. Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w roku 2009, za pracę pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów gospodarki i przedsiebiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski". Autorka i współautorka 67 publikacji naukowych, w tym 21 dotyczących problematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna, stopnia trzeciego za książkę pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiebiorstw przemysłowych w Polsce" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa, za najlepszy podręcznik akademicki w 2016 r. za książkę pt. "Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw
 • działalność innowacyjna przedsiębiorstw
 • finansowanie działalności innowacyjnej
 • współpraca nauki i biznesu w zakresie działaności innowacyjnej
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

  Pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydziale Zarządzania.

  Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Metody ilościowe,
  • Metody ilościowe w biznesie,
  • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich,
  • Zarządzanie finansami osobistymi,
  • Narzędzia statystyczne i ekonometryczne w biznesie,
  • Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics,
  • Seminaria licencjackie i magisterskie.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela