Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Biuro Rektora

  Do zakresu zadań należy:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Senatu i tekstów jednolitych uchwał;

  2. prowadzenie rejestru uchwał;

  3. zamieszczanie zatwierdzonych przez władze UŁ uchwał Senatu i zarządzeń Kanclerza w systemie Bazy Aktów Wewnętrznych Lex;

  4. przygotowywanie projektów zarządzeń Rektora i Kanclerza;

  5. wprowadzanie danych do systemu POL-on;

  6. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Rektora UŁ;

  7. przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych związanych z przekazaniem do BUŁ książek otrzymywanych przez Prorektorów z Wydawnictwa UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela