Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Klon
Główny adres email
Paulina.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

2012 r. dr nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany obrazu Łodzi w świadomości jej mieszkańców w okresie transformacji”. Promotor: dr hab. J. Dzieciuchowicz, prof UŁ; recenzenci: dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ, dr hab. J. Kotus, prof. UAM

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i czynnie uczestniczę w pracach Komisji Obszarów Wiejskich PTG. Utrzymuję stały kontakt z Uniwersytetem Wschodniej Finlandii (Joensuu), a także z NORDREGIO i Uniwersytetem w Sztokholmie, Hutton Institute w Szkocji (Aberdeen) oraz Węgierską Akademią Nauk. Relacje te są efektem współpracy w ramach wspólnych projektów naukowych lub współpracy w ramach mobilności nauczycieli akademickich (ERASMUS +).

Osiągnięcia naukowe

2019 rok – Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców;

2018 rok - Nagroda indywidualna Rektora UŁ trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (koordynowanie projektem „Processes, Features and Cycles of Inner Peripheries in Europe – PROFECY”, w ramach programu ESPON 2020, na Uniwersytecie Łódzkim);

2017 rok - Nagroda indywidualna Rektora UŁ trzeciego stopnia za książkę pt.: "Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi", Wyd. UŁ, Łódź 2016;

2016 rok, III miejsce w plebiscycie na najlepszego wykładowcę, organizowanym wśród studentów Wydziału Nauk Geograficznych na kierunku "Studia Regionalne"

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe koncentrują się na problemach geografii społecznej w ujęciu humanistycznym. Specjalizuję się w problematyce doświadczania, percepcji i reprezentacji przestrzeni. Ponadto, moje prace badawcze dotyczyły również przemian społeczno-przestrzennych miast i wsi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie trzy zagadnienia przeplatają się nawzajem i w części opracowań występują równolegle, niemniej jednak głównym obszarem badawczym, rozwijanym konsekwentnie przez wszystkie lata samodzielnych i zespołowych badań jest problematyka doświadczania, percepcji i reprezentacji przestrzeni.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela