Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Polityki Prawa

  Pracownik naukowo- dydaktyczny.

  Zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Wstępu do prawoznawstwa, logiki dla prawników,argumentacji prawniczej, teorii i filozofii prawa (ćwiczenia, wykłady); prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z zakresu teorii i filozofii prawa, badania własne, przygotowywanie grantów, udziałów w konferencjach, przygotowywanie monografii, artykułów; przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism naukowych; aktywne uczestnictwo w seminariach naukowych, realizacja badań w celu rozwoju naukowego.

  Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, ZNP UŁ, współorganizacja konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, przygotowywanie sprawdzań i raportów z działalności naukowej Katedry oraz wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego. Opieka merytoryczna nad studentami Koła Logików WPiA UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela