Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • radca prawny - koordynator zespołu Zespół Radców Prawnych

  radca prawny-

  a) reprezentowanie Uczelni w prowadzonych postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą

  b.) sporządzanie pisemnych opinii prawnych i udzielanie na bieżąco porad i konsultacji prawnych związanych z funkcjonowanie Uczelni

  c.) opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni,

  d.) opiniowanie projektów umów i porozumień,

  f) współpraca z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Uczelni w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych oraz przy opracowywaniu umów nietypowych i skomplikowanych pod względem prawnym celem należytego zabezpieczenia interesów Uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela