Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Dąb
Główny adres email
Mariusz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. - pracownik badawczo-dydaktyczny Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Jestem ekologiem i hydrobiologiem zajmującym się bezkręgowcami wodnymi. Moje zainteresowania zawodowe skoncentrowane są wokół oceny jakości wody i monitoringu rzek poddanych silnej antropopresji. Poszukuję organizmów wskaźnikowych (uniwersalnych jednogatunkowych bioindykatorów) do oceny stopnia zanieczyszczenia i przekształcenia cieków wodnych zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Interesuje się wykrywaniem za pośrednictwem organizmów wodnych różnego typu zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, WWA,farmaceutyki, pestycydy czy mikroplastik (współpraca z dr Dagmarą Błońską, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ). W badaniach hydrobiologicznych poszukuję również sposobów minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko powodowanego przez zbiorniki zaporowe o różnej wielkości i przeznaczeniu.

  Drugi kierunek mojej pracy naukowej to badanie właściwości jedwabnej wydzieliny produkowanej przez bezkręgowce wodne w aspekcie możliwości aplikacyjnego jej wykorzystania. Skoncentrowałem się zarówno na określeniu podstawowych parametrów badanych włókien jak i zastosowaniu medycznym. Materiał biologiczny staram się łączyć z polimerami sztucznymi w celu uzyskania nowych właściwości (współpraca z zespołem dr Karoliny Rudnickiej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela