Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Maria Brzoza
Główny adres email
Maciej.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od października 2020 r. kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem
 • od września 2020 r. Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Zarządzania UŁ
 • od 2012 r. koordynator kierunku Business Management
 • w latach 2016 - 2020 Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia Wydziału Zarządzania UŁ
 • w latach 2011 - 2020 Sekretarz European Regional Science Association
 • 2018: uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu;
 • 2006: uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
 • od 2003 r. pracownik Wydziału Zarządzania UŁ
 • w latach 1996 - 1998 stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego oraz brytyjskiej organizacji HMC (Headmasters’ and Headmistresses’ Conference) - pobyt w Forest School w Londynie
Osiągnięcia naukowe
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2019)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, I stopnia, za osiągnięcia organizacyjne (2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa, I stopnia za książkę pt. „Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city” (2016)
 • Nagroda naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze nauk społecznych w grupie młodych pracowników nauki UŁ (2014)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, I stopnia, za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2007)

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie miastem i regionem
 • Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Autonomia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego
Stanowiska
 • Profesor Uczelni, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej WZ UŁ Zakład Zarządzania Regionem

  Profesor Uczelni:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • realizacja zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunkach:
   • Zarządzanie miastem (studia I stopnia);
   • Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia);
   • Business Management (studia I oraz II stopnia);
   • Management and Finance (studia I stopnia);
   • Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie I stopnia);
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • sprawowanie opieki nad studentami przygotowującymi prace dyplomowe;
  • recenzowanie prac dyplomowych.


  Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Zarządzania UŁ:

  • mobilność studentów i kadry;
  • oferta dydaktyczna w języku angielskim;
  • relacje z uczelniami partnerskimi;
  • kontakt z absolwentami z zagranicy;
  • międzynarodowe akredytacje.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela