Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Sosna
Główny adres email
Przemysław.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

W roku 1997 ukończyłem Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych nr 1 w Łodzi uzyskując tytuł technika w dziedzinie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W tym samym roku podjąłem studia na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 2002 obroniłem pracę magisterską w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej i zostałem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w tej jednostce. Pracę doktorską dotycząca dynamiki zmian płytkich wód podziemnych w regionie łódzkim obroniłem w roku 2010. Od tego czasu jestem zatrudniony w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej jako adiunkt.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem lub współautorem kilku monografii, jednego podręcznika akademickiego oraz ponad 40 artykułów naukowych. Byłem konsultantem naukowym arkuszy map hydrograficznych w skali 1: 10 000 oraz 1 : 50 000 z obszaru województwa łódzkiego oraz konsultantem regionalnym map hydrograficznych w skali 1: 10 000 oraz 1: 50 000 w projekcie enviDMS. Zasiadałem również jako członek w zespole opiniodawczo-doradczym Głównego Geodety Kraju do spraw merytorycznej weryfikacji treści kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowych map hydrograficznych.

Zainteresowania naukowe

hydrologia miast i obszarów zurbanizowanych

dynamika wód podziemnych

sezonowa i wieloletnia zmienność odpływu

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

  pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Klimatologii i Hydrologii

  Sprawowane funkcje:

  • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela