Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grzegorz Maria Sosna
Główny adres email
Grzegorz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1992). Doktor nauk biologicznych ze specjalnością ekologia, hydrobiologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (2001). Przewodniczący Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (od 2014).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Hydrobiologia. Monitoring biologiczny wód powierzchniowych na podstawie makrobezkręgowców. Entomologia. Ochrona różnorodności biologicznej wód śródlądowych.

Stanowiska
 • Starszy specjalista w grupie pracowników naukowo-technicznych Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  Starszy specjalista w grupie pracowników naukowo technicznych. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ.

  Opieka nad zbiorami dydaktycznymi Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologi oraz opieka techniczna dotycząca zajęć dydaktycznych

  Identyfikacja bezkręgowców wód śródlądowych - makrobezkręgowce

  Wykonawca w ramach projektu ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • asystent Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  Asystent. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ.

  Zajęcia dydaktyczne: zoologia bezkręgowców, hydrobiologia, funkcjonowanie wód śródlądowych, makrobezkręgowce

  Praca naukowa: hydroentomologia. ocena stanu śródlądowych środowisk wodnych w Polsce, makrobezkręgowce, różnorodność bezkręgowców wód śródlądowych

  Koordynator w ramach Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii w projekcie IMBIO Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela