Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Topola
Główny adres email
Dariusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Badań Marketingowych

  Kierownik Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania UŁ, Prof. Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych zdobył w dziedzinie zarządzania m.in. za pracę „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie opublikowaną w 2014 roku. W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad 100 prac naukowych w tym 8 książek (ostatnia Marketing nowych technologii i produktów B+R, współautor William Bradley Zehner (USA), 2020) i 12 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym. Członek redakcji kwartalnika Instytutu Lotnictwa w Warszawie Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela