Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariola Klon
Główny adres email
Mariola.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku Chemii Stosowanej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Także tytuł doktora nauk chemicznych zdobyłam przygotowując rozprawę doktorską na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ. Całe moje życie zawodowe było i jest związane z Uniwersytetem Łódzkim. Będąc wykładowcą w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ wykładam przedmiot chemia fizyczna dla studentów wszystkich kierunków i specjalności. Prowadzę wszelkiego rodzaju zajęcia dydaktyczne związane z tym przedmiotem. Uczestniczę także w przedsięwzięciach skierowanych w stronę środowiska uczniowskiego z regionu łódzkiego. Zainteresowania naukowe - badanie zjawisk ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili przy użyciu kalorymetrii skaningowej, a także obserwowanie zmian molowej pojemności cieplnej tych mieszanin spowodowanych zmianami temperatury i składu układu.

Osiągnięcia naukowe

Nagrody Rektora UŁ za:

- prace naukowe w zespołach,

- działalność organizacyjną,

- działalność dydaktyczną.

Liczne wyrazy uznania ze strony studentów za całokształt działalności dydaktycznej, poprzez nagradzanie "Złotymi Kolbami" w ramach Gali Absolwentów.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

  Jako starszy wykładowca w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ wykładam przedmiot chemia fizyczna dla studentów wszystkich kierunków i specjalności. Prowadzę wszelkiego rodzaju zajęcia dydaktyczne związane z tym przedmiotem. Uczestniczę także w przedsięwzięciach edukacyjnych skierowanych w stronę środowiska uczniowskiego z regionu łódzkiego. Prowadzę badania naukowe poświęcone zjawiskom ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili. Stosuję różnicową kalorymetrię skaningową, także w celu analizy zmian molowej pojemności cieplnej tych mieszanin spowodowanych zmianami temperatury i składu układu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela