Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Juliusz Brzoza
Główny adres email
Juliusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prowadzę badania naukowe z zakresu geomorfologii i paleogeografii. Od strony dydaktycznej na studiach licencjackich zajmuję się kartografią, topografią, fotointerpretacją i teledetekcją. Na studiach II stopnia współprowadzę z kolegami z Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej specjalność magisterską "Monitoring i kształtowanie środowiska". Na studiach magisterskich prowadzę seminarium magisterskie, a także przedmioty związane z geomorfologią i geologią czwartorzędu,

Osiągnięcia naukowe

Publikuję w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, od czasu do czasu opracowuję części monografii naukowych, dotyczących interesującej mnie problematyki. Lista moich nowszych publikacji jest dostępna na stronach ekspertus UŁ, natomiast moje starsze publikacje zestawione są na stronie jednostki w której pracuję. Uczestniczę w tematach naukowo-badawczych (grantach) w roli wykonawcy.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geologii i Geomorfologii

  Wykonuję pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela