Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Maria Brzoza
Główny adres email
Maria.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2018 Przejście na stanowisko wykładowcy
 • 2015 Ukończenie studiów doktoranckich: Nauki o Zarządzaniu (WZ UŁ)
 • 2013 Rozpoczęcie pracy na WZ UŁ na stanowisku asystenta
 • 2012 - 2013 Stypendystka programu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH”
 • 2010 Ukończenie jednolitych studiów magisterskich: zarządzanie i marketing spec. marketing (WZ UŁ)
Osiągnięcia naukowe

Od kwietnia 2012 do grudnia 2013 byłam stypendystką projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1.

W latach 2013 - 2015 otrzymywałam stypendium doktoranckie, dotację projakościową, a także w 2014 roku stypendium dla najlepszych doktorantów.


Zainteresowania naukowe

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi:

 • marketing organizacji non-profit
 • budowanie wizerunku organizacji
 • zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych,
 • współpraca międzysektorowa (administracja publiczna - organizacje NGO; sektor prywatny (biznes) - organizacje NGO)
 • partnerstwo prywatno-społeczne

Poza tym z racji prowadzonych przeze mnie zajęć interesuję się także:

 • miękkimi aspektami zarządzania,
 • zarządzaniem zmianami,
 • jakością życia w organizacji
 • oraz metodologią zarządzania.

Poza pracą zawodową:

 • śpiewam w chórze "Zaślubieni"
 • pracuję społecznie (m.in. jako instruktorka harcerska z młodzieżą)
 • wychowuję 3 dzieci co także jest moją pasją.
Stanowiska
 • wykładowca Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Moim głównym zadaniem jako wykładowcy jest przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami I roku i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

  Praca organizacyjna na rzecz katedry.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela