Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anita Brzoza
Główny adres email
Anita.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2020 roku obroniłam doktorat w dyscyplinie językoznawstwo: rozprawa Prozodia jako składnik sensu w ujęciu teorii komunikatywistycznej na przykładzie tekstów mówionych, promotor prof. dr hab. Aleksy Awdiejew

Osiągnięcia naukowe

Wyróżnienie Rady Wydziału Filologicznego za rozprawę doktorską Prozodia jako składnik sensu w ujęciu teorii komunikatywistycznej na przykładzie tekstów mówionych

Zainteresowania naukowe

Nadrzędne miejsce w kręgu moich zainteresowań badawczych zajmują prozodia i komunikatywizm. Bliskie są mi również nauki o kulturze i religii, antropologia, etnologia, a także kultura i sztuka ludowa. Ostatnio moim szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia estetyczne, zwłaszcza w odniesieniu do baśni, legend i podań ludowych.

Stanowiska
 • asystent Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

  Pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela