Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Artur Maria Topola
Główny adres email
Artur.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Badania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacji międzynarodowych, raportowania finansowego i niefinansowego, zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz analizy fundamentalnej spółek publicznych. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących instrumentów kształtowania rozwoju i wartości przedsiębiorstw.

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Sajnog

Osiągnięcia naukowe

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Family Office – teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym
 • Atrybuty i przypadłości kategorii wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowych
 • Rola i znaczenie dochodu całkowitego w ocenie efektywności i wartości giełdowych spółek akcyjnych
 • Giełdowe instrumenty i mechanizmy kształtowania rozwoju i wartości przedsiębiorstwa
 • Kapitalizacja rezerw a efektywność przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka zmian poziomu i struktury kapitału własnego spółek publicznych
 • Strategie podziału zysku w publicznych spółkach akcyjnych
Zainteresowania naukowe

Wiodące tematy w pracy naukowej:

 • efektywność ekonomiczna korporacji międzynarodowych
 • raportowanie finansowe i niefinansowe spółek publicznych w krajach członkowskich UE
 • instrumenty oraz mechanizmy kształtowania rozwoju i wartości przedsiębiorstw
 • analiza fundamentalna przedsiębiorstw
 • rynek inwestycji kapitałowych w Polsce na tle innych krajów członkowskich UE
 • strategie finansowe spółek publicznych
 • praktyka funkcjonowania polskich i niemieckich spółek giełdowych

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Koordynator Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ: www.cbik.uni.lodz.pl

  Członek Rady Konsultacyjnej kierunku "Finanse i biznes międzynarodowy"

  Członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela