Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Sosna
Główny adres email
Beata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk o Ziemi i środowisku (2021 r.); pracownik Muzeum Geologicznego im. Jana Ziomka, mieszczącego się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam studia geograficzne w ramach specjalności Monitoring i Kształtowanie Środowiska w Uniwersytecie Łódzkim. Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują głównie wieloletnią zmienność oraz zmiany zachodzące w odpływie rzecznym w Polsce (reżimy rzeczne), ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących sezonowości odpływu. Jestem autorką bądź współautorką kilku artykułów naukowych o tematyce hydrologicznej.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Hydrologia, hydrogeologia.

Stanowiska
 • starszy specjalista Muzeum Geologiczne

  - prowadzenie książki wydatków Muzeum Geologicznego oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z finansami i zakupami jednostki;

  - uczestnictwo w: kursach, zebraniach oraz szkoleniach z zakresu problematyki finansowej i administracyjnej;

  - aktualizacja informacji na stronie internetowej Muzeum Geologicznego; prowadzenie profilu Muzeum Geologicznego w mediach społecznościowych;

  - prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży;

  - uczestnictwo w badaniach terenowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela