Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Mój obszar zainteresowań badawczych obejmuje głównie: politykę pieniężną, politykę fiskalną, policy mix, finanse publiczne, teorię gier, politykę gospodarczą, inwestycje przedsiębiorstw czy stabilność systemu finansowego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

  1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, policy mix, teorii gier, równowagi Nasha, finansów publicznych, polityki gospodarczej, inwestycji przedsiębiorstw i stabilności systemu finansowego.

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: policy mix, polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, rachunkowości z elementami programu SAP, rachunkowości finansowej.

  3. Opiekun specjalności Decyzje Finansowe na studiach stacjonarnych, kierunek Finanse i Rachunkowość.

  4. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych studentów.

  5. Sekretarz naukowy czasopisma Finanse i Prawo Finansowe - Journal of Finance and Financial Law.

  6. Członek Rady Wydziału oraz Komisji Wydziałowej ds. rozwoju pracownika.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela