Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Klon
Główny adres email
Michał.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem politologiem, latynoamerykanistą. Od 2012 r. pracuję w Katedrze Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku na Uniwersytecie Łódzkim obroniłem pracę doktorską pt. „Pozycja i rola sił zbrojnych w Gwatemali i Peru w okresie wojny i pokoju. Studium porównawcze z antropologii polityki”.

Jestem współredaktorem dwóch monografii: „Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń” oraz „Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska”, autorem artykułów na temat transformacji sił zbrojnych, stosunków cywilno-wojskowych w okresie demokracji, a także przestępczości i bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej. Uczestniczyłem prestiżowych kongresów międzynarodowych (ICA, CEISAL), a także konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (w latach 2017-2020 pełniłem funkcję Sekretarza Generalnego), Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Obecnie prowadzę badania naukowe w zakresie:

1. przestępczości i polityki bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej;

2. współczesnych form militaryzmu i politycznej aktywności wojskowych w krajach latynoamerykańskich;

3. roli sił zbrojnych w okresie dyktatur i wewnętrznych konfliktów zbrojnych oraz transformacji.

Osiągnięcia naukowe

I. PUBLIKACJE

Prace zbiorowe:

 • M. Stelmach, P. Matera, M. Pietrasiak, R. Bania, Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, Wydawnictwo Rambler Press, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-627-5161-7, s. 340.
 • M. Stelmach, M. Pietrasiak, K. Żakowski, Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ISBN -13: 978-83-8088-107-5, s. 250.
 • M. Stelmach, S. Kosmynka, "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal: Politics, Society and Culture in Latin America ", Vol. 25, No. 1/2020, Wydawnictwo UŁ.

Wybrane artykuły:

 • Stelmach M., "Politics, Society and Culture in Latin America Introduction": "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", Vol. 25, No. 1/2020, s. 5-9.
 • Stelmach M. "Between Autonomy and Independence. The Democratisation of the Armed Forces in Latin America in the Twenty-First Century", w: "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", Vol. 25, No. 1/2020, s. 29-49.
 • Stelmach M., Prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej, [w:] “Teka of Political Science and International Relations – UMCS”, 2019, 14/1, s. 145–161.
 • Stelmach M., Wojskowi i polityka w Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 61 (1)/2019, ISSN 1505-2192, ss. 194–206.
 • Stelmach M., Armas de fuego e (in)seguridad en América Central en el siglo XXI, “Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, vol. 7, 2019, ISSN 2392-0343, e ISSN 2449-8483, s. 313–328.
 • Stelmach M., “El II Congreso Latinoamericano Ignacio Domeyko en la Facultad de Estudios Internacionales y de Ciencias Políticas de la Universidad de Łódź”, 15–16 de diciembre de 2018, Łódź, Polonia, [w:] Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales vol. 7, 2019 pp. 361–363
 • Stelmach M., Desafíos y dilemas en la politica de seguridad pública en la América Central del siglo XXI, [w:] “Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, vol. 4 2016, ISSN 2392-0343, e-ISSN 2449-8483, s. 83-103
 • Actitud del ejército guatemalteco en relación a la población indigena en el periodo de la guerra civil y de la paz, “Estudios Latinoamericanos” vol. 31, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, Warszawa 2011, ISNN 0137-3080, s. 57-72.
 • Ejercito y sociedad posguerra. Transformación de las fuerzas armadas guatemaltecas y peruanas. Estudio comparativo, “Estudios Latinoamericanos” Revista de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos vol. 29, Warszawa 2009, ISNN 0137-3080, s. 103-119.

Wybrane rozdziały w książkach:

 • Bezpieczeństwo w Ameryce Środkowej w XXI w. Między terroryzmem kryminalnym a terrorem państwowym [w:] Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne, Domański (red.), WUŁ, Łódź 2017, s. 185-211
 • Wojsko a demokracja w Gwatemali. Pozycja i rola sił zbrojnych w Gwatemali w kontekście rządów gen. Otto Pereza Moliny [w:] „Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie”, Katarzyna Kamińska-Korolczuk Margaretta Mielewczyk Rafał Ożarowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-64970-10-8, s. 226-269.
 • Stosunki cywilno-wojskowe w Ameryce Środkowej w XXI w., [w:] „Dwieście lat niepodległości Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności”, Katarzyna Krzywicka (red.), Seria Wydawnicza Studia Iberoamerykańskie UMCS, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, 978—83-7784-145-7, s. 127-145.
 • Gwatemalskie siły zbrojne wobec ruchów indiańskich w okresie wojny domowej i pokoju, [w:] "Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej", Marta Kania i Karol Derwich (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, 978-83-233-3295-4, s. 233-244.
 • Peruwiańskie siły zbrojne w procesie transformacji demokratycznej, [w:] „Transformacje w Ameryce Południowej”, Adam Walaszka i Aleksandra Giera (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ISBN 978-83-7638-011-7, s. 47-59.

II.KONGRESY I KONFERENCJE

Międzynarodowe:

 • 28.06.-01.07.2016, Salamanca, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, CEISAL: “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, referat: La transición inacabada. Militares y política en Guatemala en el siglo XXI.;
 • 28.06.-01.07.2016, Salamanca, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, CEISAL: “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, referat: Seguridad pública y Fuerzas Armadas en los paises andinos en el siglo XXI.;
 • 15-20 lipca 2012, Wiedeń, Austria, 54. Congreso Internacional de Americanistas: “Construyendo diálogos en las Américas”, referat: Relaciones civico-militares en Gautemala y Honduras en el siglo XXI. Avances y retrocesos en los procesos de la transformación de las Fuerzas Armadas. Estudio comparativo.
 • 27 maja 2010, Praga, Czechy, Jan Masaryk Centre of International Sudies, “XIV International Conference of Young Scholars: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars”, referat: Military cooperation in Latin America in 21st Century: continuity or change?
 • 19 – 24 lipca 2009, Meksyk D.F., Meksyk, 53. Congreso Internacional de Americanistas: Los pueblos Americanos: cambios y continuidades. La construcción de lo propio en un mundo globalizado, referat: Ejercito y sociedad posguerra. Transformación de las Fuerzas Armadas Peruanas y Guatemaltecas. Estudio comparativo.

Krajowe:

 • 22-25 października 2019, Lublin UMCS, Polityki bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej, referat: Między militaryzacją a prywatyzacją. Modele polityki bezpieczeństwa publicznego w państwach Ameryki Łacińskiej w XXI wieku.
 • 19-20 września 2019, Kraków, UJ, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", referat: Bezpieczeństwo na sprzedaż. Prywatny sektor ochrony w systemie bezpieczeństwa publicznego państw karaibskich.
 • 15-16 grudnia 2018, Łódź, PTSL, II Kongres Latynoamerykanistyczny im. I. Domeyki: 40 lat PTSL. Polskie badania w Ameryce Łacińskiej: doświadczenia i perspektywy, referat: Prywatny sektor ochrony w systemie bezpieczeństwa publicznego państw Ameryki Łacińskiej. Szanse i zagrożenia dla porządku publicznego.
 • 21-22 listopada 2018, Lublin, UMCS, III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna: Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, referat: Prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Środkowej. Szanse i zagrożenia.
 • 18-20 września 2018, Lublin, UMCS, IV Kongres Politologii: Państwo w czasach zmiany, referat: Nielegalny handel bronią a bezpieczeństwo w Ameryce Środkowej w XXI wieku.
 • 28-29 maja 2018, Kazimierz Dolny, UMCS i Fundacja Instytut Bałkański, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Instytucje państwa w procesie demokratyzacji, referat: Między autonomią a niezależnością. demokratyzacja sił zbrojnych w Ameryce Łacińskiej w XXI wieku.
 • 01.12.2017, Łódź, IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Łodzi: „Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych”, referat: Trudne partnerstwo. Zmiany i kontynuacja w polityce zagranicznej Kolumbii i Meksyku w czasie prezydentury Donalda Trumpa.
 • 9-10.11.2017, Kraków, VII Konwencja PTSM: „Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, referat: Regionalne koncepcje i strategie walki z przestępczością zorganizowaną w Ameryce Łacińskiej. Kazus regionu środkowoamerykańskiego i andyjskiego.;

III. Realizowane lub współrealizowane projekty badawcze

 • 2020: „Militaryzacja bezpieczeństwa publicznego a demokracja w Chile”, grant finansowany z funduszu wydziałowego w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych, WSMiP UŁ.

 • 2017: "Przestępczość i bezpieczeństwo publiczne oraz militaryzacja polityki w Ameryce Łacińskiej", grant dla młodych naukowców realizowany w ramach dotacji celowej, WSMiP UŁ.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół:

1. przestępczości zorganizowanej i pospolitej oraz polityki bezpieczeństwa, zwłaszcza zjawiska militaryzacji i prywatyzacji bezpieczeństwa publicznego oraz terroru państwowego w Ameryce Łacińskiej;

2. militaryzmu w Ameryce Łacińskiej w XXI wieku;

3. roli sił zbrojnych i policji w okresach dyktatur i konfliktów społeczno-etnicznych oraz transformacji w Ameryce Łacińskiej;

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  1. prowadzenie działalności naukowo-badawczej;

  2. działalność dydaktyczna;

  3. uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela