Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Topola
Główny adres email
Karolina.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką filologii polskiej (specjalizacje: pedagogiczna i dziennikarska) oraz filologii germańskiej (specjalizacje: pedagogiczna i tłumaczeniowa) na Uniwersytecie Łódzkim. Jako stypendystka programów ERASMUS i DAAD studiowałam też na Uniwersytecie Karla-Eberharda w Tybindze. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim w 2011 roku, a tytuł mojej pracy doktorskiej to: Kognitywne aspekty reprezentacji emocji w niemieckiej i polskiej liryce ekspresjonistycznej. Od 2012 roku pracuję jako adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Dwukrotnie (w 2005 i 2008 roku) zostałam odznaczona Medalem za Chlubne Studia. W 2014 roku otrzymałam Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz rozprawy doktorskiej pt. Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna (Primum Verbum, Łódź 2012) opublikowałam ponad 50 artykułów w czasopismach i monografiach wieloautoskich, a ponadto jestem współredaktorką kilku książek, jak np. Polnisch-deutsche Duette. Interkulturelle Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus 1990-2012 (Neisse Verlag, Dresden 2013), Literatur, Utopie und Lebenskunst (Peter Lang, Frankfurt a. Main 2014), Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XXI i XXI wieku (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019), Et in Arcadia ego. Rom als deutscher Erinnerungsort (Peter Lang, Berlin/Bern 2020).

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze to:

- kognitywizm w badaniach literackich,

- teorie afektu i emotion studies,

- niemiecka i polska literatura modernistyczna i współczesna

Hobbistycznie: etologia, tłumaczenia.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych, głównie z zakresu literatury niemieckojęzycznej (klasyka i romantyzm, modernizm, współczesność), tłumaczeń, pisania tekstów dziennikarskich, komparatystyki;

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  - badania naukowe w zakresie literaturoznawstwa (emocje w literaturze, kognitywizm): udział w konferencjach naukowych i publikowanie artykułów i monografii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela