Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sebastian Maria Dąb
Główny adres email
Sebastian.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopień doktora informatyki uzyskałem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki, poparte szkoleniami m.in. w zakresie systemów informatycznych. Aktualnie prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Osiągnięcia naukowe

 1. S. Sakowski, J. Waldmajer, I. Majsterek, T. Popławski: DNA Computing: Concepts for Medical Applications. Applied Sciences, 2022, 12. DOI: https://doi.org/10.3390/app12146928 (IF: 2.838)
 2. D. Tahir, I. Kaj, K. Bartoszek, M. Majchrzak, P. Parniewski, S. Sakowski: Using multitype branching models to analyze bacterial pathogenicity . Mathematica Applicanda, 48 (1), 59-86, 2020. DOI: https://dx.doi.org/10.14708/ma.v48i1.6465
 3. J. Waldmajer, Z. Bonikowski, S. Sakowski: Theory of tailor automata. Theoretical Computer Science, 785, 60-82, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tcs.2019.02.002 (IF: 0.772)
 4. J. Waldmajer, S. Sakowski: A solution to the problem of the maximal number of symbols for biomolecular computer . Informatica, 43, 485–494, 2019.
  DOI: https://doi.org/10.31449/inf.v43i4.2725
 5. K. Bartoszek, M. Majchrzak, S. Sakowski , A. B. Kubiak-Szeligowska, I. Kaj, P. Parniewski: Predicting pathogenicity behavior in Escherichia coli population through a state dependent model and TRS profiling . PLoS computational biology, 14(1), 2018, e1005931. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005931 (IF: 3.955)
 6. S. Sakowski, T. Krasiński, J. Sarnik, J. Blasiak, J. Waldmajer, T. Poplawski: A detailed experimental study of a DNA computer with two endonucleases . Zeitschrift für Naturforschung C, 72(7-8), 303-313, 2017. DOI: https://doi.org/10.1515/znc-2016-0137 (IF: 0.835)
 7. S. Sakowski, T. Krasiński, J. Waldmajer, J. Sarnik, J. Blasiak, T. Poplawski: Biomolecular computers with multiple restriction enzymes . Genetics and Molecular Biology, 40 (4), 860-870, 2017. DOI: http://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2016-0132 (IF: 1.341 )
 8. T. Krasiński, S. Sakowski, J. Waldmajer, T. Popławski: Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton . Fundamenta Informaticae, 128(4), 463-474, 2013. DOI: 10.3233/FI-2013-953 (IF: 0.687 )
 9. T. Krasiński, S. Sakowski, T. Popławski: Towards an autonomous multistate biomolecular devices built on DNA . NaBIC, IEEE, 23-28, 2014. DOI: 10.1109/NaBIC.2014.6921899
 10. J. Błasiak, T. Krasiński, Ł. Rogowski, S. Sakowski, T. Popławski: Wnioskowanie logiczne przy użyciu DNA . Postępy Biologii Komórki, 40(4), 645-658, 2013. ( IF: 0.203)
 11. T. Krasiński, S. Sakowski, T. Popławski: Autonomous push-down automaton built on DNA . Informatica, 36(3), 263-276, 2012.
 12. J. Błasiak, T. Krasiński, T. Popławski, S. Sakowski: DNA Computing. Postępy Biochemii, 57(1), 13-23, 2011.
 13. T. Krasiński, S. Sakowski: Extended Shapiro Finite State Automaton. Foundations of Computing and Decision Science , 33(3), 241-255, 2008.
 14. T. Krasiński, S. Sakowski: A review of models and practical implementations of DNA computation . Studia Informatica, 29 (4A), 5-31, 2008.
 15. T. Krasiński, S. Sakowski: A theoretical model of the Shapiro finite state automaton built on DN A. Theoretical and Applied Informatics, 18 (3), 161-174, 2006.


Zainteresowania naukowe

Zaintersowania badawcze: informatyka, analiza danych.

Zainteresowania naukowe realizuję wspólnie z naukowcami z następujących jednostek badawczych:

 1. Linköping University, Department of Computer and Information Science;
 2. Uppsala University, Department of Mathematics.
 3. Uniwersytet Opolski, Instytut Informatyki.
 4. Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Medycznej.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela