Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Topola
Główny adres email
Joanna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopnie naukowe

 • Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie dyscypliny pedagogika (2018, UŁ)
 • Doktor nauk humanistycznych (2009, UŁ)

Miejsca pracy (zatrudnienie w UŁ)

 • Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii (od 01.10.2016)
 • Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego (01.10.2009 - 30.09.2016)
 • Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego (01.09.2012 - 31.08.2016; dyrektor)

Członkostwo

 • Sekcja Historii Pedagogiki KNP PAN (2020-2023)
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Historycznych i Społecznych (od 2020)
 • Zespół ŁTN „Stałe konwersatorium szkół i zespołów naukowych Łodzi akademickiej” (od 2018/2019)
 • Komisja UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (od 2018/2019)
 • Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ (2019/2020, 2020/2021)
 • Komisja UŁ ds. oceny wniosków w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (2021-2024)

Osiągnięcia naukowe

Publikacje zwarte:

 • Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Łódzki (1923-1939), Łódź 2020, ss. 400.
 • Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi, Łódź 2018, ss. 282.
 • Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Łódź 2017, ss. 498.
 • Dziecięce lata. Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego 2012–2017, Łódź 2017, ss. 208.
 • Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940), Łódź 2011, ss. 546.

Nagrody Rektora UŁ:

 • Nagroda za działalność naukową (2021 - II stopnia, 2019 - I stopnia, 2012 - II stopnia)
 • Nagroda za działalność organizacyjną (2016, 2015, 2014, 2013)

Wyróżnienia i nagrody:

 • Wyróżnienie w konkursie nagrody naukowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej w roku 2021: za monografię Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939), Łódź 2020.
 • Srebrny Medal za długoletnią służbę (2014)
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół historii społecznej Łodzi, przede wszystkim dziejów dobroczynności oraz problematyki opieki, wychowania, edukacji i zdrowia dziecka w kilku okresach historycznych: na przełomie XIX i XX wieku, w latach I wojny światowej i w Drugiej Rzeczypospolitej.

Jestem autorką kilku monografii historyczno-pedagogicznych oraz kilkudziesięciu artykułów przybliżających wspomnianą problematykę, opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Pełny wykaz moich prac: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70939c878c28a0473adb78

Interesuję się również historią sztuki, szczególnie malarstwem okresu impresjonizmu.

Stanowiska
 • Profesor uczelni Zakład Historii Oświaty

  • Dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego
  • Miejsce pracy: Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
  • W ramach stanowiska pracy prowadzę działalność badawczą i dydaktyczną.

  Do podstawowych moich obowiązków należy:

  • wykonywanie zadań statutowych Uniwersytetu Łódzkiego
  • w szczególności - prowadzenie badań naukowych oraz ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników
  • udział w realizacji podjętych przez UŁ zadań w zakresie kształcenia
  • prowadzenie zajęć ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela