Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim i sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi. Moje zainteresowania zawodowe obejmują różne dziedziny prawa, w szczególności europejskie i zbiorowe prawo pracy, prawo gospodarcze i prawa człowieka. Szczególnym przedmiotem moich zainteresowań jest prawo antydyskryminacyjne Rady Europy i prawa socjalne pracowników zagwarantowane w Europejskiej Karcie Społecznej. Od 2015 roku współpracuję z Radą Europy w charakterze eksperta międzynarodowego z zakresu praw socjalnych. Prywatnie, w czasie wolnym od pracy, moja aktywność koncentruje się na rozwijaniu moich kompetencji językowych (biegle władam językiem angielskim, aktualnie jestem w trakcie nauki języka francuskiego) oraz wspieraniu moich synów w rozwijaniu ich pasji sportowych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania zawodowe obejmują różne dziedziny prawa, w szczególności europejskie i zbiorowe prawo pracy, prawo gospodarcze i prawa człowieka.

W początkowym etapie pracy naukowej moje badania koncentrowały się przede wszystkim na zbiorowym prawie pracy - w 2011 roku obroniłam rozprawę doktorską nt. "Zbiorowe prawo pracowników do informacji". Monografia mojego autorstwa pod tym samym tytułem została opublikowana w 2012 roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

W chwili obecnej szczególnym przedmiotem moich zainteresowań jest prawo antydyskryminacyjne Rady Europy i prawa socjalne pracowników zagwarantowane w Europejskiej Karcie Społecznej. Od 2015 roku współpracuję z Radą Europy w charakterze eksperta międzynarodowego z zakresu praw socjalnych. Jestem współautorką kursu e-learningowego dla sędziów i prawników nt. "Labour Rights as Human Rights" dostępnego na platformie HELP Rady Europy oraz autorką i współautorką opracowań i raportów dotyczących sytuacji na Ukrainie w kontekście jej zgodności ze standardami Europejskiej Karty Społecznej przygotowanych w ramach projektów "Framing cooperation for social rights development in Ukraine" i "Promoting social human rights as a key factor of sustainable democracy in Ukraine".

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

  Pracownik dydaktyczny: prawo antydyskryminacyjne, status prawny osób wykonujących zawody prawnicze, równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, Anti-discrimination Law, EU Anti-discrimination Law, Anti-discrimination Law in Health Service

  Pracownik badawczy: prawo antydyskryminacyjne, europejskie prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, prawa socjalne Rady Europy


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela