Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

2008: magisterium, Biologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ
Temat: Historia i kolekcje Ogrodów Dydaktyczno – Doświadczalnych Uniwersytetu Łódzkiego od 1945 – 2008 roku

28.04.2015: doktorat w naukach biologicznych (ekologia roślin),
Temat: Biologia i ekologia Epipactis helleborine L. Cranz (Orchidaceae) na siedliskach naturalnych i antropogenicznych

od 10.2008 do 11.2020 - pracowałam w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydziału BiOŚ, a od 12.2020 pracuję w Katedrze Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch zagadnieniach: zmienności fenotypowej roślin w kontekście warunków środowiskowych oraz taksonomicznym znaczeniu nasion. W prowadzonych przeze mnie badaniach wykorzystuję wiele z nowych metod obrazowania m.in.: elektronowy mikroskop skaningowy; analizę ultrastruktury prowadzę z użyciem oprogramowania do przestrzennego odwzorowania "3D Roughness Reconstruction"; pracuję w oparciu o programy do pomiarów biometrycznych (Motic, ImageJ); wykorzystuję metody wyznaczania modelu matematycznego indeksu J oraz morfometrię geometryczną.

Osiągnięcia naukowe

2014 otrzymałam Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów

2017 otrzymałam grant NCN Znaczenie ultrastruktury i kształtu nasion w taksonomii rodzaju Consolida Gray/grant NCN nr DEC-2017/01/X/NZ8/01064 (kierownik projektu).

Zainteresowania naukowe

Interesuje mnie opis morfologii roślin na podstawie matematycznego kształtu, figur geometrycznych oraz wzorów matematycznych. Brałam udział w licznych kursach i warsztatach dotyczących morfometrii geometrycznej oraz wykorzystania statystki w badaniach przyrodniczych. Obecnie prowadzę badania na nasionach gatunków inwazyjnych, gdzie wykorzystuję te metody. Pracuję na materiałach zielnikowych pochodzących z różnych regionów świata jak i materiałach zebranych w trakcie wyjazdów terenowych.Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

  Prowadzę zajęcia na kierunku: Ochrona środowiska, Biologia, Biologia kryminalistyczna

  Jestem członkiem Komicji do Spraw Promocji Wydziału BIOŚ

  Jestem opiekunek SKN Sekcja Botaniczna

  Prowadzę prace licencjackie i magisterskie  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela